Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 23.06.2024
PIELĘGNIARSTWO OGÓLNE ALERGOLOGIA ALERGIA RĘKAWICE OCHRONNE LATEKS

Rosnący problem pielęgniarek. Alergia na lateks

22 kwietnia 2008

Alergia na lateks jest coraz większym problemem środowiska medycznego, który wiąże się z powszechnym stosowaniem lateksowych rękawic ochronnych. Ze względu na rodzaj wykonywanej pracy pielęgniarki są grupą zawodową szczególnie narażoną na ten alergen. Mimo to zalecenia profilaktyczne zakażeń krwiopochodnych jednoznacznie wskazują na konieczność stosowania rękawic ochronnych w codziennej pracy.