Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 19.06.2024
PIELĘGNIARSTWO OGÓLNE ZAKAŻENIA WIRUSY SEPSA SEPSA MENIGOKOKOWA POSOCZNICA BAKTERIE NIEWYDOLNOŚĆ NARZADÓW

Rola pielęgniarki we wczesnym rozpoznaniu sepsy meningokokowej

20 grudnia 2018

Sepsa (posocznica) to niewydolność narządów, która wynika z nieprawidłowej odpowiedzi organizmu na zakażenie wywołane przez wirusy, bakterie lub pasożyty. Jest to stan zagrażający życia pacjenta, dlatego niezwykle ważne jest wczesne rozpoznanie sepsy.

W artykule autorzy opisują rodzaje bakterie związane z sepsą oraz czynniki, które zwiększają ryzyko zarażenia. Zaznaczają, że źródłem zakażenia jest człowiek, który zaraża innych, podczas gdy sam przechodzi sepsę (również bezobjawowo). Początkowe objawy sepsy są bardzo podobne do tych, które towarzyszą grypie – gorączka, złe samopoczucie czy senność. Następnie objawy ulegają nasileniu i występują kolejne, które w większość przypadków sugerują sepsę. W tekście opisane zostały możliwe powikłania neurologiczne oraz szczepionki, które mogą chronić organizm przed sepsą.