Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 20.05.2024
PIELĘGNIARSTWO INTERNISTYCZNE INTERNA GERIATRIA CHOROBA UKŁADOWA TKANKI ŁĄCZNEJ ROLA PIELĘGNIARKI EDUKACJA ZDROWOTNA MCTD

Rola pielęgniarki w okresie zaostrzenia mieszanej choroby tkanki łącznej MCTD

14 października 2012

Edukacja pacjenta i rodziny powinna obejmować wszystkie aspekty życia biopsychospołecznego. Zadaniem pielęgniarki jest przekazanie informacji choremu na temat samoopieki, a także wyjaśnienie istoty choroby i jej następstw. Najczęstsze problemy podczas pielęgnacji pacjenta z MCTD to ból i ograniczona ruchomość.

Tkanka łączna pełni ogromną rolę w organizmie człowieka - spaja inne tkanki, transportuje substancje, utrzymuje właściwą temperaturę, chroni narządy i stanowi ich zrąb. W przebiegu MCTD proces zapalny zajmuje tkankę łączną w całym organizmie. Zmiany następują w wielu narządach i układach, co świadczy o jego przewlekle postępującym charakterze. 

Zachorowalność wynosi ok. 1/mln osób. Znacznie częściej chorują kobiety. Etiologia nie jest do końca poznana. Wiadomo natomiast, że jest to choroba z autoagresji układu immunologicznego manifestująca się m. in. wytwarzaniem przeciwciał przeciwko własnym tkankom. Jak sama nazwa wskazuje, w MCTD występuje więcej niż jeden objaw kliniczny, więcej niż jedno odchylenie w badaniach laboratoryjnych, a także kilka zaburzeń serologicznych z głównych grup układowych chorób tkanki łącznej, w skład których wchodzą: twardzina układowa - SSc, toczeń rumieniowaty układowy - SLE, reumatoidalne zapalenie stawów - RZS, zapalenie wielo- i skórnomięśniowe.