Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 25.06.2024
PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE PIELĘGNIARSTWO OGÓLNE CHIRURGIA GASTROENTEROLOGIA STOMIA OPIEKA PIELĘGNIARKI PIELĘGNIARKA RODZINNA

Rola pielęgniarki rodzinnej w opiece nad pacjentami ze stomią

11 listopada 2020
Rola pielęgniarki rodzinnej w opiece nad pacjentami ze stomią

Niektórzy autorzy zaliczają schorzenia związane z koniecznością wykonania stomii do chorób cywilizacyjnych. Rozwój nauk medycznych nie może ich powstrzymać, pozwala na szczęście na ich leczenie. W ślad za niezwykle dynamicznym rozwojem technik chirurgicznych wzrasta w Polsce liczba wykonywanych stomii. Zabieg ten przeprowadza się u coraz młodszych pacjentów, wiodących aktywne życie zawodowe i rodzinne.