Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 24.05.2024
AKTUALNOŚCI HEMATOLOGIA HEMOFILIA KRZEPNIĘCIE KRWI KRWAWIENIA WEWNĘTRZNE KRWOTOKI

Rola indywidualizacji terapii w leczeniu hemofilii

7 lutego 2012

Hemofilia jest dziedziczną, genetycznie uwarunkowaną i do dziś nieuleczalną skazą krwotoczną. Występuje prawie wyłącznie u mężczyzn. Spowodowana jest brakiem lub obniżeniem poziomu białka osocza uczestniczącego w procesie krzepnięcia krwi, zwanego czynnikiem krzepnięcia.