Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 24.06.2024
PIELĘGNIARSTWO PSYCHIATRYCZNE PSYCHIATRIA ŚRODOWISKOWA OPIEKA PSYCHIATRYCZNA PACJENT PSYCHIATRYCZNY PSYCHOEDUKACJA

Rola i zadania pielęgniarek w środowiskowej opiece psychiatrycznej

14 maja 2020
Rola i zadania pielęgniarek w środowiskowej opiece psychiatrycznej

W pracy środowiskowej z pacjentem psychiatrycznym szczególnie istotne są zadania polegające na pomocy pacjentowi w osiąganiu jak największej samodzielności w codziennym życiu, prowadzeniu edukacji zdrowotnej, udziale pielęgniarki w różnych formach leczenia, czyli pomocy pacjentowi w farmakoterapii oraz zapobieganiu stygmatyzacji i dyskryminacji chorych.

Ważny jest udział pielęgniarki w psychoterapii przez oddziaływanie na chorego swoją postawą, rozmową i gestami, w tym okazywanie empatii, dostrzeganie chorego i każdej najmniejszej zmiany na lepsze. Zadaniem pielęgniarki jest pomaganie choremu w taki sposób, by uwierzył w sens leczenia. W tym celu należy stosować pozytywne wzmocnienia i chwalenie. Psychoedukacja jest skierowana zarówno do chorych, jak i członków rodziny. Jej celem jest pomoc w akceptacji przewlekłego zaburzenia oraz przekazanie wiedzy na temat danej jednostki chorobowej - jej uwarunkowań, przebiegu, możliwości leczenia i rehabilitacji. Ważne jest również wyjaśnienie wszelkich wątpliwości i omówienie objawów nawrotu choroby, możliwych działań niepożądanych farmakoterapii i innych sytuacji, które mogą niepokoić pacjenta i rodzinę.