Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 23.06.2024
POŁOŻNICTWO ROK PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH ROZWÓJ POŁOŻNICTWA KSZTAŁCENIE POŁOŻNYCH ZAWÓD POŁOŻNEJ

Rok 2020 rokiem pielęgniarek i położnych - wyzwania współczesnego położnictwa

28 marca 2020

Nie bez znaczenia w zawodzie położnej ważne są otwartość, empatia, wiedza oraz misja. Położna, jako osoba bardzo bliska każdej kobiecie, staje się przyjacielem rodziny, z którą dzieli się swoją wiedzą, a także zdobytym doświadczeniem. Wyzwania współczesnego położnictwa stawiają przed położnymi szereg obowiązków, dzięki którym opieka na pacjentką jest fachowa i wykonywana w staranny sposób.

Rozwój położnictwa polskiego pokazuje, jak od pomocy niewykształconych kobiet, które uprawiały położnictwo na poziomie amatorskim do końca XVIII wieku, doszliśmy w Polsce do etapu w uniwersyteckim kształceniu położnych z możliwością aplikacji na studia doktoranckie. Położne z powodzeniem uzyskują obecnie tytuł doktora nauk o zdrowiu. Kształcenie położnych związane jest także z powstawaniem wielu projektów naukowo-badawczych realizowanych we współpracy z różnymi ośrodkami krajowymi i zagranicznymi. Pamiętajmy jednak, że proces kształcenia położnych był na przestrzeni wieków bardzo powolny i nie zmienił od razu poziomu opieki położniczej w Polsce. Opieka ta była w dalszym ciągu niezadowalająca do końca XIX wieku. Stan ten powoli zaczął się zmieniać z chwilą pojawienia się szkół położnych.