Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 24.05.2024
PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE SZCZEPIENIA OCHRONNE PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE CHOROBY ZAKAŹNE U DZIECI

Rodzaje i charakterystyka szczepionek

10 kwietnia 2018
Rodzaje i charakterystyka szczepionek

Szczepionki to preparaty, które zawierają antygeny danej jednostki chorobotwórczej. Ich zadaniem jest rozwijanie w organizmie czynnej odporności przeciwko czynnikom zakaźnym lub wytwarzanym przez nich toksynom. Szczepionki składają się z zabitych i żywych drobnoustrojów oraz antygenów uzyskanych z drobnoustrojów.

W tekście zostały wyróżnione dwa podziały szczepionek – ze względu na rodzaj zawartych drobnoustrojów oraz na cechy drobnoustrojów. Do pierwszej grupy zalicza się szczepionki bakteryjne i wirusowe. Natomiast drugi rodzaj to szczepionki: żywe oraz inaktywne (zabite). Autorzy dodają, że ostatnio grupę można podzielić na podgrupy (inaktywowane szczepionki wirusowe, inaktywowane szczepionki bakteryjne pełnokomórkowe, inaktywowane szczepionki bakteryjne zawierające oczyszczone antygeny). W artykule został wyróżniony jeszcze jeden podział szczepionek – ze względu na drogę podania: szczepionki podawane we wstrzyknięciu, doustne, wziewne.