Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 23.05.2024
PIELĘGNIARSTWO OGÓLNE ŚWIADEK JEHOWY TRANSFUZJA KRWI KOMUNIKACJA Z PACJENTEM

Religijne uwarunkowania opieki nad pacjentem

14 stycznia 2007
Religijne uwarunkowania opieki nad pacjentem

Oczekiwania pacjentów będących wyznawcami innych religii mogą budzić niezrozumienie pracowników służby zdrowia. Poznanie w tym przypadku przekonań na temat zdrowia umożliwia prawidłową diagnozę pielęgniarską, a także przyczynia się do pogodzenia rozbieżności w poglądach pacjenta i opiekującej się nim pielęgniarki.