Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 18.07.2024
PIELĘGNIARSTWO PSYCHIATRYCZNE PSYCHOLOGIA ZEWNĄTRZSTEROWNOŚĆ

Relacje międzyludzkie. Zewnątrzsterowność

16 kwietnia 2008

Słusznie uważa się, że nie istnieją czyste formy osobowości czy też temperamentów, bo charakterystyczne cechy poszczególnych typów można odnaleźć u większości ludzi. Jednak przyporządkowanie do określonej grupy na podstawie najczęściej i najsilniej reprezentowanych cech może pomóc nam w zrozumieniu siebie i innych.