Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 20.05.2024
PIELĘGNIARSTWO PSYCHIATRYCZNE PSYCHOLOGIA WEWNĄTRZSTEROWNOŚĆ

Relacje międzyludzkie. Wewnątrzsterowność

16 kwietnia 2008

Badacze relacji międzyludzkich zauważyli, że skłonność do zachowań określonego typu jest dla konkretnych ludzi stała. Jedni są zewnątrzsterowni, czyli potrzebują zewnętrznej kontroli, inni kierują się własnymi wyborami, nie poddają się zewnętrznej presji, są, jak mówimy, wewnątrzsterowni.