Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 17.04.2024

Przejdź do księgarni

AKTUALNOŚCI PRACA POŁOŻNEJ

Rekrutacja do konkursu "Położna Przyszłości - Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy"

8 lutego 2022
Rekrutacja do konkursu "Położna Przyszłości - Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy"

Celem Olimpiady jest promocja zawodu położnej w Polsce oraz wyłonienie najlepszego studenta położnictwa w kraju. Nagrodami w konkursie są płatne staże w Szpitalu Specjalistycznym św. Zofii w Warszawie. Konkurs będzie się składał z dwóch etapów, podczas których studenci zmierzą się z zadaniami teoretycznymi oraz praktycznymi.