Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 24.05.2024
AKTUALNOŚCI KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ PIELĘGNIARKI I POŁOŻNEJ

Reklama wyrobów medycznych – nowe przepisy weszły w życie 1 stycznia

2 stycznia 2023
Reklama wyrobów medycznych – nowe przepisy weszły w życie 1 stycznia

1 stycznia 2023 zaczął obowiązywać m.in. zakaz reklamowania wyrobów medycznych przez lekarza, farmaceutę lub inną osobę, która na potrzeby promocyjne, stwarza pozory wykonywania zawodu medycznego.