Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 15.07.2024
AKTUALNOŚCI DZIECKO MARTWO URODZONE PORONIENIE AKT URODZENIA

Rejestracja dzieci martwo urodzonych w urzędach stanu cywilnego

22 października 2012

Podmioty lecznicze, lekarze i położne zgłoszenia urodzenia dokonują na piśmie, przekazując do urzędu stanu cywilnego pisemne zgłoszenie urodzenia dziecka. Departament Matki i Dziecka Ministerstwa Zdrowia w porozumieniu z Departamentem Spraw Obywatelskich Ministerstwa Spraw Wewnętrznych przypomina o obowiązujących w tym zakresie regulacjach prawnych.