Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 16.07.2024
PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE PIELĘGNIARSTWO PRACA PIELĘGNIARKI MIZS OPIEKA NAD PACJENTEM PSYCHOLOGIA PACJENT MAŁOLETNI

Refleksyjna praktyka pielęgniarska

12 lutego 2021

W gabinecie zabiegowym oddziału pediatrycznego pojawia się 14-letnia dziewczynka od tygodnia leczona na tymże oddziale. Zgłasza objawy świądu w okolicy krocza. Jest zdenerwowana, trudno zebrać dokładne informacje. Zdawkowo odpowiada na pytania. Nie chce udziału rodzica w czasie zbieraniu wywiadu. Według dziewczynki objawy pojawiły się dzień wcześniej i nic podobnego wcześniej się nie zdarzało.

Dziewczynka od 3 lat jest leczona z powodu MIZS. Obecnie, z uwagi na zaostrzenie się choroby, do leczenia wprowadzono glikokortykoidy i metotreksat. Od pół roku dziewczynka miesiączkuje.