Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 24.05.2024
PIELĘGNIARSTWO ONKOLOGICZNE PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE PIELĘGNIARSTWO OGÓLNE PACJENT STOMIJNY STOMIA SPRZĘT STOMIJNY RAK JELITA GRUBEGO

Rak jelita grubego. Opieka nad pacjentem ze stomią

25 czerwca 2018

Stomia to celowe wytworzenie połączenia narządu wewnętrznego ze skórą. W przypadku stomii opieka nad pacjentem obejmuje trzy okresy przedoperacyjny, śródoperacyjny i pooperacyjny. Każdy z nich charakteryzuje się inną profilaktyką, o którą powinien zadbać personel medyczny.

W tekście opisano wszystkie okresy opieki nad pacjentem ze stomią. Okres przedoperacyjny to przygotowanie pacjenta pod względem fizycznym i psychicznym, których celem jest późniejsza akceptacja stomii. W czasie operacji główna rola przypada chirurgowi, którego zadaniem jest przeprowadzenie zabiegu zgodnie z obowiązującymi zasadami. Stomia powinna być w miejscu widocznym dla pacjenta, w obrębie zdrowej skóry, powyżej lub poniżej pasa. Po operacji wszelkie czynności przy stomii wykonuje pielęgniarka opatrunkowa lub pielęgniarka stomijna. Do jej zadań należy również edukacja pacjenta w zakresie prawidłowej pielęgnacji stomii, obsługi i doboru odpowiedniego sprzętu.