Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 14.06.2024
PIELĘGNIARSTWO PSYCHIATRYCZNE PSYCHOLOGIA REHABILITACJA ZESPÓŁ REHABILITACYJNY

Psychoterapia po urazie rdzenia kręgowego

29 marca 2010

Nie wystarczy dostosować krawężniki do możliwości ludzi na wózkach. Trzeba zadbać o to, aby odnaleźli w sobie siłę i chęć, żeby do tego krawężnika podjechać i spróbować go pokonać. Pomoc terapeuty jest tu niezastąpiona. Mimo licznych kampanii wciąż zaniedbywane są pychologiczne konsekwencje ograniczenia sprawności fizycznej.

„Płytka wyobraźnia”, „Kampania parkingowa”, „Niepełnosprawni – pełnosprawni w pracy” – to tylko niektóre spośród kampanii społecznych, poświęconych tematyce niepełnosprawności. Mimo podejmowanych prób zwracania uwagi na problemy osób niepełnosprawnych, w dalszym ciągu zaniedbywane są lub traktowane powierzchownie psychologiczne konsekwencje ograniczenia sprawności fizycznej. Kampanie te kładą nacisk na przeszkody, z którymi na co dzień borykają się osoby po urazach. Człowiekowi zdrowemu wydaje się bowiem, że największym problemem ludzi niepełnosprawnych jest niemożność chodzenia.