Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 24.05.2024
PIELĘGNIARSTWO OGÓLNE PSYCHOLOGIA WYPALENIE ZAWODOWE STRES W PRACY

Psychologia a wypalenie zawodowe

25 listopada 2008

Wypalenie zawodowe jest jedną z możliwych reakcji organizmu na chroniczny stres związany z pracą w zawodach, których wspólną cechą jest ciągły kontakt z ludźmi i zaangażowanie emocjonalne w ich problemy. Pielęgniarki są szczególnie narażone na wystąpienie tego syndromu.