Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 13.06.2024
PIELĘGNIARSTWO PSYCHIATRYCZNE STRES ODPORNOŚĆ PSYCHICZNA

Psychiczne zasoby odpornościowe

20 maja 2008

Stresorem, czyli czynnikiem obniżającym odporność, będzie wydarzenie trudne lub zagrażające, z którym nie wiadomo, jak sobie poradzić. Zasobem odpornościowym będzie natomiast to wszystko, co umożliwia radzenie sobie. Zasobem jest nawet samo przekonanie, że można przezwyciężyć trudności i chęć podjęcia walki z nimi.