Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 26.05.2024
PIELĘGNIARSTWO OGÓLNE PRACA PIELĘGNIARKI

Przywództwo i kierowanie zespołem

10 lutego 2009

Zarządzanie zespołem wymaga umiejętności pracy z ludźmi, wynikających z wiedzy, własnych przemyśleń i wniosków z zastosowania w praktyce teorii organizacji i psychologii zarządzania. Wysiłki powiodą się, jeżeli będą oparte na realiach kultury organizacyjnej.

Zarządzanie zespołem wymaga umiejętności pracy z ludźmi, wynikających z wiedzy, własnych przemyśleń i wniosków z zastosowania w praktyce teorii organizacji i psychologii zarządzania.

Na kierowniczych i odpowiedzialnych specjalistycznych stanowiskach coraz częściej są wymagane kompetencje pozwalające godzić interesy zakładu i pracowników. Główną zasadą w pracy z ludźmi jest taka organizacja procesów – zwłaszcza personalnych, żeby zapewnić osiąganie ważnych celów zakładu oraz spełnienie aspiracji i oczekiwań załogi.