Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 23.07.2024
PIELĘGNIARSTWO ONKOLOGICZNE OPIEKA ONKOLOGICZNA PIELĘGNIARSTWO ONKOLOGIA LECZENIE ONKOLOGICZNE ZESPÓŁ TERAPEUTYCZNY LECZENIE SYSTEMOWE LEKI PRZECIWNOWOTWOROWE

Przygotowanie pacjenta do leczenia systemowego

14 stycznia 2021

Jeszcze przed rozpoczęciem leczenia systemowego pacjentowi towarzyszą negatywne reakcje – lęk, niechęć, złość i przygnębienie. Niektóre leki przeciwnowotworowe mogą powodować zaburzenia poznawcze, emocjonalne, psychosomatyczne, zaburzenia świadomości, a nawet zmniejszenie libido. Najczęściej występują: zmęczenie, zaburzenia snu i przygnębienie, które mogą trwać nawet do roku po leczeniu.

Pomoc psychologiczna przed leczeniem systemowym to przede wszystkim psychoedukacja, czyli zapoznanie chorego ze sposobem radzenia sobie z mogącymi wystąpić działaniami niepożądanymi, zalecaną dietą czy też trybem życia.