Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 25.06.2024
POŁOŻNICTWO PORÓD CIĄŻA WAGINOZA CUKRZYCA CIĘŻARNYCH

Przyczyny porodu przedwczesnego

8 marca 2021

Poród przedwczesny to nadal niewyjaśnione zjawisko o wieloczynnikowej etiopatogenezie. W pracy przedstawiono czynniki, które mogą mieć wpływ na wystąpienie wcześniejszego porodu. Przedstawiono zarówno aspekty medyczne, jak i związane z odżywianiem, higieną i stylem życia kobiety ciężarnej.

Przegląd piśmiennictwa dostarcza informacji, że wdrożenie właściwych zachowań prozdrowotnych może zmniejszyć ryzyko urodzenia wcześniaka. Nadal konieczne są jednak dalsze pogłębione badania nad identyfikacją czynników ryzyka i metodami zapobiegania przedwczesnym porodom. 

Poród przedwczesny stanowi bardzo ważny problem kliniczny o wieloczynnikowej etiologii. Jest to poród przed 259. dniem (37. tygodniem) trwania ciąży, licząc od pierwszego dnia ostat­niej miesiączki lub przed 245. dniem trwania ciąży, licząc od dnia zapłodnienia. Dolną granicę w Polsce stanowi 22. tydzień ciąży. Szacuje się, że poród przedwczesny występuje u 5–18% wszystkich ciąż, a wskaźniki te znacznie różnią się między poszczególnymi krajami – najniższy jest w Europy (5%), a najwyższy w Afryce i Azji (ok. 18%). W Polsce odsetek ten wynosi ok. 7% (dane GUS). Pomimo postępu medycyny poród przedwczesny pozostaje nadal jednym z najważniejszych problemów współczesnej perinatologii.