Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 16.07.2024
PIELĘGNIARSTWO TRANSPLANTACYJNE PIELĘGNIARSTWO TRANSPLANTACYJNE PIELĘGNIARSTWO PRZESZCZEP SERCA PRZESZCZEPIENIE SERCA

Przeszczepienie serca

4 sierpnia 2020
Przeszczepienie serca

Przeszczepienie serca to alternatywa dla pacjentów m.in. ze schyłkową niewydolnością krążenia, niedającą się skutecznie leczyć innymi metodami farmakologicznymi i chirurgicznymi, w wieku poniżej 65. Rż, z bardzo dużym i nieodwracalnym upośledzeniem kurczliwości lewej komory serca, bez innych chorób towarzyszących, bez uzależnień od alkoholu i środków psychoaktywnych.

W operacji przeszczepu serca ważne jest ułożenie pacjenta. Biorcę układa się na plecach, prawa ręka wzdłuż ciała, lewa ręka odwiedziona pod kątem prostym lub wzdłuż ciała. Pacjent ma wprowadzony do pęcherza moczowego cewnik Foleya do długookresowego stosowania. Układa się go na suchym, gładkim, wysokochłonnym podkładzie, najlepiej jednorazowym. Wskazane jest zastosowanie materaca grzewczego z warstwą równomiernie rozkładającą jego ciężar ciała. Przeszczepienie serca wymaga obłożenia jednorazowego, pełnobarierowego, czterowarstwowego, wzmocnionego w strefie krytycznej, z kieszeniami bocznymi na sprzęt dodatkowy, z mocowaniem do drenów do krążenia pozaustrojowego.