Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 14.06.2024
AKTUALNOŚCI DOKUMENTACJA MEDYCZNA DOKUMENTACJA PIELĘGNIARSKA PROWADZENIE DOKUMENTACJI RECEPTA

Prowadzenie dokumentacji medycznej od 1 stycznia 2021 r.

22 grudnia 2020
Prowadzenie dokumentacji medycznej od 1 stycznia 2021 r.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 6 kwietnia 2020 r.  w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz. U. poz. 666, z późn. zm.) dokumentacja medyczna może być prowadzona zarówno w postaci papierowej, jak i elektronicznej. Biorąc pod uwagę kierunek zmian jakie zachodzą w szeroko rozumianej cyfryzacji w ochronie zdrowia ustawodawca, jako podstawową formę prowadzenia dokumentacji medycznej wskazał postać elektroniczną.