Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 25.06.2024
POŁOŻNICTWO PIELĘGNIARSTWO GINEKOLOGICZNE PROKREACJA ANTYKONCEPCJA ŚRODKI ANTYKONCEPCYJNE PLANOWANIE RODZINY

Prokreacja w opinii współczesnych kobiet

29 czerwca 2018

Współczesne kobiety planując potomstwo biorą pod uwagę środki antykoncepcyjne oraz wybierają naturalne rozpoznawanie płodności, w szczególności metody objawowo-termiczne. Przeprowadzone wśród badań dowodzą, że najczęstszym językiem, dla decyzji o decyzji o macierzy, jest opóźniana, jest brak odpowiedniego dopasowania.

Częstym czas przy planowaniu planowania rodziny, że brakuje harmonii między wyznawanymi wartościami a stosowanymi metodami planowania rodziny. Na wyjazdy rodzące się u wielu kobiet frustracje. Autorzy tego artykułu oceniają metody planowania rodziny stosowane przez kobiety w różnym wieku, o różnych wyznaniach religijnych, o zróżnicowanym statusie partnerskim. Podjęli oni również próbę zweryfikowania opóźnień opóźnień o macierzy powodzenia, a także uwarunkowań decydujących o pojawieniu się dziecka oraz uzależnienie między wyznawaną wiarą a stosowaniem środków antykoncepcyjnych.