Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 23.07.2024
AKTUALNOŚCI NACZELNA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH ZAWÓD PIELĘGNIARKI PIELĘGNIARSTWO

Programy mentorskie dla pielęgniarek wdrażających ukraińskie pielęgniarki rozpoczynające prace w zawodzie

14 kwietnia 2022
Programy mentorskie dla pielęgniarek wdrażających ukraińskie pielęgniarki rozpoczynające prace w zawodzie

Obecne zasady pozwalają, aby pielęgniarki i położne z Ukrainy pracowały w swoim zawodzie w Polsce, ale pod nadzorem koleżanek i kolegów. Aktualnie trwają pracę nad doprecyzowaniem, na jakich zasadach ten nadzór miałby się odbywać. 12 kwietnia zorganizowane zostało spotkanie, podczas którego dyskutowano o rozwiązaniach pozwalających na włączenie pielęgniarek i położnych z Ukrainy do systemu ochrony zdrowia