Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 15.07.2024
PIELĘGNIARSTWO OPERACYJNE PIELĘGNIARSTWO EPIDEMIOLOGICZNE ZAKAŻENIA BLOK OPERACYJNY ZAKAŻENIA SZPITALNE

Profilaktyka zakażeń na bloku operacyjnym

20 grudnia 2018

Najczęstszą postacią zakażenia szpitalnego jest zakażenie miejsca operowanego; jest ono przyczyną konieczności wydłużenia hospitalizacji oraz kosztów leczenia. Za przyczyny zakażenia na bloku operacyjnym uznaje się: złe postępowanie przed operacją (w tym złe przygotowanie pacjenta, transport do sali operacyjnej) oraz nieprawidłowe działania personelu medycznego.

W artykule autorzy opisali profilaktykę i działania, których powinni przestrzegać lekarze i pielęgniarki, zarówno w trakcie, jak i przed i po operacji czy zabiegu. Wymienili zadania zespołu pielęgniarskiego, do których zaliczają prowadzenie edukacji zdrowotnej (szczególnie higieny osobistej), przygotowanie odpowiedniego sprzętu potrzebnego podczas operacji oraz wsparcie przy transporcie pacjenta. Podkreślają, że możliwość zakażenia na bloku operacyjnym minimalizuje się poprzez okrycie go jałowymi nakryciami i stosowanie folii chirurgicznej.