Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 19.06.2024
PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE WSZY PROFILAKTYKA WSZAWICY WSZAWICA

Profilaktyka wszawicy w placówkach edukacyjnych

30 września 2018

Wszawica nie jest zaliczana do chorób zakaźnych, ale cechuje się szybkim rozprzestrzenianiem w dużych skupiskach ludzi (np. w szkołach) oraz silną zaraźliwością. W grupie ryzyka znajdują się dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym, do około dwunastego roku życia.

W artykule omówiono profilaktykę wszawicy w placówkach edukacyjnych. Podkreślają, że kontrolę czystości w szkołach powinna przeprowadzać jedynie pielęgniarka lub higienistka szkolna. Jest to szczególnie ważne, gdy dzieci wracają z ferii zimowych czy wakacji. Oprócz powyższego przedstawili, jakie zadania powinna spełniać placówka edukacyjna w przypadku podejrzenia wszawicy, np.: o podejrzeniach wszawicy pielęgniarka informuje jedynie dyrektora szkoły, szkoła udziela wsparcia finansowego rodzinom, których nie stać na wykupienie leków, czy organizacja spotkać edukacyjnych.