Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 16.07.2024
PIELĘGNIARSTWO OGÓLNE PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE PIELĘGNIARSTWO PROFILAKTYKA WSZAWICY WSZY

Profilaktyka wszawicy i skuteczne sposoby jej leczenia

1 września 2020
Profilaktyka wszawicy i skuteczne sposoby jej leczenia

Poza ludzkim organizmem pasożyt nie potrafi przeżyć dłużej niż kilka dni, przenoszone są przez kontakt bezpośredni lub za pośrednictwem przedmiotów, mających kontakt z włosami. Wszy głowowe najczęściej kolonizują skórę za uszami oraz w okolicy potylicznej i ciemieniowej. Za najbardziej narażone uważa się dzieci od trzeciego do dwunastego roku życia.

W tekście wytłumaczone zostało, dlaczego osoby z wszawicą drapią się po głowie i jakie mogą być tego konsekwencje. Szczegółowo opisano profilaktykę, do której powinny stosować się pielęgniarki i higienistki szkolne w przypadku podejrzenia wszawicy wśród uczniów. Konieczne jest przeprowadzenie kontroli u wszystkich dzieci, których rodzice wyrazili na to pisemną zgodę. Wskazano również, że szkoła ma za zadanie przeprowadzenie działań edukacyjno-informacyjnych, dotyczących profilaktyki zakażeń.