Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 25.06.2024
PIELĘGNIARSTWO PEDIATRYCZNE PEDIATRIA NEONATOLOGIA ZESPÓŁ NAGŁEJ ŚMIERCI ŁÓŻECZKOWEJ SIDS

Profilaktyka SIDS

11 czerwca 2008

Zespół nagłej śmierci niemowląt (lub nagłej śmierci łóżeczkowej) (sudden infant death syndrome – SIDS) jest znany już od bardzo dawna. Jednak próby wyjaśnienia przyczyn tego zjawiska podjęto dopiero w pierwszej połowie ubiegłego stulecia. SIDS to nie jest określenie choroby ani zespołu chorobowego, ale rodzaj naturalnej śmierci, nagłej, niespodziewanej i nieprzewidywalnej, której przyczyn nie wyjaśniają wyniki badań pośmiertnych ani wywiad medyczny. SIDS może być przyczyną śmierci każdego dziecka poniżej pierwszego roku życia.