Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 23.06.2024
PIELĘGNIARSTWO OGÓLNE OPIEKA PIELĘGNIARSKA ZAWÓD PIELĘGNIARKI PACJENT

Profesjonalnie tylko wobec osób obcych

23 marca 2009

Jak należy ustawić zawodową granicę, by była ona funkcjonalana? Regulują to zasady dotyczące relacji pielęgnacyjnej określające, kto jest osobą pielęgnowaną, a kto może być osobą pielegnującą. Profesjonalne pielęgnowanie może odbywać się wyłącznie w relacji pomiędzy osobami obcymi.