Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 28.05.2024
PIELĘGNIARSTWO OGÓLNE PIELĘGNIARKA POŁOŻNA OCHRONA ZDROWIA BHP PRACA PIELĘGNIARKI PRACA POŁOŻNEJ

Problemy zdrowotne pielęgniarek i położnych cz.2

22 listopada 2011

Omawianie problemów i sposobów zapewnienia pielęgniarkom i położnym bezpieczeństwa w miejscu pracy autorka rozpoczęła w poprzednim numerze Magazynu od zdefiniowania i usystematyzowania najważniejszych pojęć z zakresu medycyny i higieny pracy. Kolej na uregulowania prawne w tej dziedzinie, dotyczące przede wszystkim praw i obowiązków pracowników i pracodawców.

Wśród uregulowań prawnych dotyczących działań zapobiegających negatywnym skutkom zdrowotnym pracy zawodowej niemałą rolę odgrywa Ustawa o służbie medycyny pracy. Jej celem jest ochrona zdrowia pracujących przed wpływem niekorzystnych warunków związanych ze środowiskiem pracy i sposobem jej wykonywania, a także sprawowanie profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracującymi.