Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 27.05.2024
PIELĘGNIARSTWO OGÓLNE PIELĘGNIARKA POŁOŻNA ŚRODOWISKO PRACY HIGIENA PRACY CZYNNIKI ZAWODOWE BHP

Problemy zdrowotne pielęgniarek i położnych cz. 1

5 listopada 2011

Nieznajomość prawa nie tylko nie zwalnia z odpowiedzialności za skutki jego łamania, ale przynosi wiele szkód osobistych i społecznych. Nie jest dobrze, że pielęgniarki nie są świadome licznych zagrożeń zdrowotnych w miejscu pracy i nie wiedzą o możliwości egzekwowania od pracodawców ich obowiązków w zakresie zdrowia i BHP.

Wprowadzenie w zagadnienia ochrony zdrowia pielęgniarek w miejscu pracy warto zacząć od zdefiniowania i usystematyzowania głównych pojęć z zakresu medycyny i higieny pracy. Ich znajomość jest bardzo pożądana przy omawianiu problemów zdrowotnych pielęgniarek i położnych i sposobów zapewnienia im bezpieczeństwa w miejscu pracy. 

Jest to przyczyną częstego łamania prawa pracy przez pracodawców, którzy wykorzystują fakt, że personel nie zna swoich praw. A przecież ponosi on największe i nierzadko dramatyczne skutki swojej niewiedzy i indolencji. Negatywnymi skutkami zdrowotnymi pracy zawodowej interesuje się medycyna pracy, czyli zespół wielu dyscyplin naukowych, zajmujących się oddziaływaniem warunków pracy na stan zdrowia człowieka.