Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 19.06.2024
PIELĘGNIARSTWO OGÓLNE SARS-COV-2 COVID-19 KORONAWIRUS CHOROBY REUMATYCZNE GLIKOKORTYKOSTEROIDY

Problemy wynikające z infekcji SARS-CoV-2 u osób z chorobami reumatycznymi

25 stycznia 2021
Problemy wynikające z infekcji SARS-CoV-2 u osób z chorobami reumatycznymi

Do chwili obecnej brakuje jednoznacznych danych przemawiających za tym, że u chorych na choroby reumatyczne, leczonych lekami immunosupresyjnymi, istnieje zwiększone ryzyko gorszego rokowania co do przebiegu COVID-19. Z codziennej praktyki i danych z piśmiennictwa wynika, że przewlekła terapia syntetycznymi lekami immunosupresyjnymi i biologicznymi zwiększa ryzyko poważnych infekcji, w tym wirusowych.

Leki biologiczne, inhibitory kinaz Janusowych (JAK), glikokortykosteroidy istotnie to ryzyko zwiększają. Znana jest podatność chorych leczonych inhibitorami JAK na infekcje Herpes zoster. Należy również wziąć pod uwagę fakt, że silne działanie przeciwzapalne (przeciwcytokinowe) leków przeciwreumatycznych może zmniejszać niekorzystne objawy chorobowe występujące przy zakażeniu koronawirusami. Sugeruje się, że niektóre leki stosowane w reumatologii mają działanie przeciwwirusowe. W czasie epidemii SARS-CoV i MERS-CoV nie było wyraźnych sygnałów o gorszym rokowaniu u chorych na choroby reumatyczne, leczonych immunosupresyjnie – o ile sygnalizowano wyraźnie ten problem u cukrzyków i chorych z chorobami sercowo-naczyniowymi.