Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 28.05.2024
PIELĘGNIARSTWO OGÓLNE PIELĘGNIARSTWO EPIDEMIOLOGICZNE EPIDEMIOLOGIA CHOROBY ZAKAŹNE EKSPOZYCJA ZAWODOWA ZAKŁUCIA SZCZEPIENIA

Prawne regulacje zapobiegania ekspozycji zawodowej na patogeny krwiopochodne

12 sierpnia 2012

Problem zakłuć i innych zdarzeń grożących zakażeniem patogenami chorobotwórczymi znany jest wszystkim pracownikom medycznym. Dopiero jednak niebezpieczeństwo związane z HIV i AIDS skłoniło do tworzenia przepisów prawnych zapobiegających tego typu sytuacjom. Oto, jak przebiegał proces legislacji.

W trakcie wykonywania inwazyjnych zabiegów diagnostycznych i terapeutycznych konieczne jest użycie ostrych narzędzi, umożliwiających penetrowanie w głąb ciała pacjenta. Dla pracowników medycznych oznacza to zagrożenie przypadkowym zranieniem. Jeśli ostrze miało kontakt z zakażonymi tkankami lub płynami ustrojowymi pacjenta, powstaje możliwość przeniesienia infekcji z pacjenta na pracownika. Szczególnie narażone są wówczas pielęgniarki i lekarze specjalności zabiegowych, ale także inni pracownicy, np. laboratoriów diagnostycznych, utrzymania czystości i pralni.