Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 19.06.2024
PIELĘGNIARSTWO DIABETOLOGICZNE DIABETOLOGIA DIABETOLOGIA INSULINA LIPOHIPERTROFIA PODAWNIE INSULINY LIPODYSTROFIA

Prawidłowe podawanie insuliny. Rola odpowiedniego sprzętu w zapobieganiu lipohipertrofii

27 kwietnia 2018

Kluczowym aspektem skutecznej kontroli cukrzycy jest prawidłowe podawanie insuliny. W 2015 roku zostały przedstawione zalecenia jej podawania. Wśród nich znalazły się m.in.: długość igieł, techniki wkłucia, najlepsze miejsca do podawania insuliny raz prawidłowe wykonywanie iniekcji. W tekście przedstawiono rozwinięcie wymienionych wyżej zaleceń.

Autorzy przedstawiają sześć kroków, które należy wykonać, aby prawidłowo wstrzyknąć insulinę diabetykowi. Podkreślają, że ciężarne kobiety powinny poddać się badaniom, dzięki którym możliwe będzie określenie najlepszych praktyk podawania insuliny. W artykule omówiono czym jest lipodystrofia oraz rolę odpowiedniego sprzętu, które ma jej zapobiegać. Podano czynniki zwiększające ryzyko wystąpienia lipodystrofii. Podkreślono jak ważna jest wymiana igły oraz jakie są zagrożenia, gdy wielokrotnie używa się tej samej igły.