Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 28.05.2024
POŁOŻNICTWO ŻYWIENIE DZIECI I NIEMOWLĄT NOWORODEK KARMIENIE PIERSIĄ NAWODNIENIE ODŻYWIANIE W CZASIE LAKTACJI ODŻYWIANIE

Prawidłowe nawodnienie i odżywienie kobiet karmiących i noworodków

15 lutego 2021

Prawidłowe nawodnienie jest tematem ciągle niedocenianym w naszym społeczeństwie. Z kolei odpowiednie nawad­nianie noworodka, kobiety ciężarnej i matki karmiącej budzi kontrowersje, dlatego warto podjąć tę kwestię. Prawidłowe nawodnienie jest istotne zarówno w czasie zdrowia, jak i choroby. Bardzo ważną rolę odgrywa zwłaszcza w czasie choroby dziecka.

Należy wiedzieć, jaką funkcję pełni woda w naszym organizmie oraz znać zapotrzebowanie na nią w zależności od stanu małego pacjenta. Odżywianie w stanach chorobowych jest tak samo ważne, jak nawodnienie. Nie można przecenić zalet prawidłowego nawodnienia w profilaktyce i leczeniu małych pacjentów. 

Woda to pierwiastek życia – wypełnia każdą komórkę ludzkiego ciała, stanowi 83% zawar­tości krwi, 75% tkanki mięśniowej, 75% mózgu, 22% tkanki kostnej, ok. 60% masy naszego ciała. Molekuły wody są mikroskopijnie małe – gdybyśmy policzyli wszystkie cząstki nasze­go ciała, dojdziemy do wniosku, że ilościowo molekuły wody stanowią 99% wszystkich mo­lekuł. Zatem trudno zaprzeczyć stwierdzeniu, że woda, a co za nią idzie – nawodnienie (i w zdrowiu, i w chorobie) ma kluczowe znaczenie dla naszego życia, a jej ilość i jakość ma podstawowy wpływ na funkcjonowanie naszego ciała. Może ona wzmacniać lub osłabiać układ odpornościowy. W naszym organizmie nie ma komórki, dla której woda nie byłaby naturalnym źródłem energii. Od ilości i jakości wody zależy praca całych układów, m.in. krwionośnego czy oddechowego, które bez wody przestałyby funkcjonować. Warto wiedzieć, jakie są najbardziej korzystne dla zdrowia właściwości chemiczne wody.