Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 28.05.2024
AKTUALNOŚCI PIELĘGNIARKI POŁOŻNE PRACA PIELĘGNIARKI PRACA POŁOŻNEJ USTAWA

Prawa pielęgniarki i położnej

4 stycznia 2012

W lipcu 2011 r. została ogłoszona nowa Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej, Ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. Od początków istnienia pielęgniarstwa zawód ten kojarzył się z osobą, która niesie ulgę w cierpieniu, poda szklankę wody spragnionemu, będzie blisko w potrzebie. Przez lata pielęgniarka postrzegana była jako osoba, która służy, poświęca się dla innych, sama osoba pielęgniarki, jej zdrowie, uczucia, obciążenia, jakim była poddawana w związku z pracą były w cieniu.