Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 24.05.2024
PIELĘGNIARSTWO OGÓLNE PSYCHOLOGIA WYPALENIE ZAWODOWE STRES W PRACY PRACA PIELĘGNIARKI

Praca pielęgniarki - nie dajmy się wypaleniu

11 marca 2009

Wypalenie zawodowe było tematem kilku opracowań w prasie pielęgniarskiej. Temat jest złożony i trudny, sądzę więc, że warto go dalej drążyć, zwłaszcza po to, aby szukać skutecznych sposobów zapobiegania temu negatywnemu zjawisku. Pielęgniarki wykonując swoją profesję, są szczególnie narażone na uleganie wypaleniu. Dzieje się tak z wielu przyczyn, oddziałujących na różnych płaszczyznach. W obecnej sytuacji ochrony zdrowia szczególnie ważne wydaje się znalezienie najbardziej znaczących przyczyn występowania syndromu.