Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 26.05.2024
AKTUALNOŚCI PRACA PIELĘGNIARKI PIELĘGNIARKA W USA USA

Praca pielęgniarki amerykańskiej

30 czerwca 2010

Wykorzystanie czasu pracy przez pielęgniarkę jest częstym tematem analiz. Dowodzą one, że pielęgniarka poświęca zbyt dużo czasu na pracę niezwiązaną z opieką nad pacjentem. Pozostały czas wypełnia pielęgniarkom m.in. transport chorych na terenie szpitala i poza nim na badania diagnostyczne i konsultacje, zdawanie ustne i pisanie raportów pielęgniarskich, wypełnianie dokumentacji, zanoszenie próbek do pracowni diagnostycznych itp. Najczęściej to także pielęgniarki odbierają leki z apteki centralnej szpitala i układają je w magazynach oddziałowych. Jak z tym problemem radzą sobie pielęgniarki zatrudnione w prywatnym 218-łóżkowym szpitalu Thorek Hospital and Medical Center w Chicago?