Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 17.06.2024
PIELĘGNIARSTWO PSYCHIATRYCZNE PSYCHOLOGIA KOGNITYWISTYKA UMYSŁ PROCESY UMYSŁOWE

Poznać i zrozumieć ludzki umysł

21 lutego 2010

Kognitywistyka to interdyscyplinarna dziedzina naukowa, która integruje działania mające na celu poznanie i zrozumienie procesów umysłowych. Swój wkład w nową dziedzinę wniosły zarówno nauki tradycyjne, takie jak biologia, medycyna, psychologia, filozofia, logika, lingwistyka, jak również: cybernetyka, robotyka czy nauka o sztucznej inteligencji.

Kluczowe dla kognitywistyki jest przekonanie, że umysł jako część przyrody podlega jej prawom i może być badany metodami naukowymi – stąd wniosek, że możliwy jest kompletny opis procesów poznawczych człowieka.