Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 19.07.2024
PIELĘGNIARSTWO EPIDEMIOLOGICZNE PIELĘGNIARSTWO KORONAWIRUS SARS-COV-2 COVID-19 EPIDEMIOLOGIA ODPADY MEDYCZNE

Postępowanie z odpadami medycznymi

19 października 2020

Adresatami postępowania z odpadami medycznymi jest personel medyczny sprawujący bezpośrednią opiekę nad pacjentem z podejrzeniem i potwierdzonym zakażeniem wirusem SARS-CoV-2 oraz personel odpowiedzialny za usuwanie odpadów medycznych w pomieszczeniach narażonych na wysokie ryzyko skażenia, takich jak izolatki.