Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 20.05.2024
PIELĘGNIARSTWO NEONATOLOGICZNE NEONATOLOGIA ZAMARTWICA NOWORODEK OPIEKA POŁOŻNICZA ASFIKSJA

Postępowanie z noworodkiem urodzonym w zamartwicy

30 września 2012

Zamartwica okołoporodowa (asfiksja) to niewydolność oddechowo-krążeniowa noworodka, która może doprowadzić do nieodwracalnego uszkodzenia mózgu, a nawet śmierci. Położne pracujące na oddziale neonatologicznym są zawsze przygotowane na to, że może urodzić się noworodek w zamartwicy. To właśnie od ich wiedzy, umiejętności oceny stanu dziecka i podjęcia odpowiedniego działania zależy w dużej mierze jakość życia małych pacjentów.

Do czynników zwiększających ryzyko, że noworodek urodzi się w zamartwicy należą:

  • Czynniki ze strony matki - cukrzyca, zatrucie ciążowe, przedwczesne odpłynięcie wód płodowych, przedwczesne odklejenie łożyska, obciążona przeszłość położnicza, zatrucie lekami.
  • Czynniki ze strony płodu - zaburzenia w tętnie płodu, wody płodowe zabarwione smółką, poród przedwczesny, poród po czasie, wady wrodzone płodu, małowodzie i wielowodzie.
  • Czynniki porodowe - porody zabiegowe, cięcie cesarskie, krwotok, dysproporcja, wypadnięcie pępowiny.