Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 28.05.2024
PIELĘGNIARSTWO RATUNKOWE PIELĘGNIARSTWO KARDIOLOGICZNE ZAWAŁ PRAWEJ KOMORY SERCA KARDIOLOGIA

Postępowanie w sytuacjach szczególnych – zawał prawej komory

12 listopada 2019

Głównym celem medycznych czynności ratunkowych podejmowanych wobec pacjentów z zawałem prawej komory serca jest jak najszybsze wdrożenie leczenia wysokospecjalistycznego. Z tego powodu inne czynności podejmowane na etapie przedszpitalnym nie powinny opóźniać transportu pacjenta do najbliższej pracowni kardiologii inwazyjnej.

W trakcie farmakoterapii pacjentów z zawałem prawej komory serca należy unikać podaży środków rozszerzających żylne łożysko naczyniowe. Leki te przez gwałtowne zmniejszenie obciążenia wstępnego prawej komory mogą nasilić hipotensję, powodując nawet wystąpienie nagłego zatrzymania krążenia. Podobny efekt może wystąpić po podaży opioidów , które przez degranulację mastocytów i uwalnianie histaminy mogą zmniejszać opór naczyń żylnych.