Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 28.05.2024
POŁOŻNICTWO NEONATOLOGIA PEDIATRIA PORÓD ROZWÓJ PRENATALNY

Poród to rytuał

11 września 2008

Wszystko ma znaczenie dla jakości życia człowieka: jak dochodzi do poczęcia, jak matka nosi w sobie nowe życie, jak rodzi dziecko i jak się nim opiekują rodzice. Dlatego tak ważne jest przygotowanie do przyjęcie dziecka. Od samego początku jest potrzebna świadomość tego, że powołujemy na świat życie, na którego jakość mamy wpływ.

Rozwój człowieka określa strategia odruchów, która ma początek około 5. tygodnia życia płodowego. Odruchy to naturalne mechanizmy umożliwiające rozwój umysłu i ciała przez przechodzenie na coraz wyższy poziom i reagowanie na zmiany. W późniejszym okresie kształtują nawyki kontrolowane. Od momentu wystąpienia i wygaszenia konkretnego odruchu zależy rozwój układu nerwowego, zdolności i umiejętności.