Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 25.06.2024
POŁOŻNICTWO PORÓD PORÓD DOMOWY

Poród nie jest chorobą

31 maja 2009

Medykalizacja macierzyństwa oznacza, że jest ono definiowane i interpretowane w terminologii medycznej, co pociąga za sobą jego traktowanie w kategorii problemu medycznego, który należy rozwiązać za pomocą interwencji medycznej. W odniesieniu do macierzyństwa medycyna „zdobywa” autorytet w obszarze życia tradycyjnie przypisywanym i nadzorowanym przez akuszerki i położne.