Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 24.05.2024
AKTUALNOŚCI STOMIA ŻYWIENIE UKŁAD POKARMOWY

Poradnik psychodietetyczny "Żywienie dla osób ze stomią"

4 marca 2021
Poradnik psychodietetyczny "Żywienie dla osób ze stomią"

Narodowy Fundusz Zdrowia przy współpracy Fundacji STOMAlife przygotował poradnik psychodietetyczny dla osób ze stomią, połączony z praktycznymi przepisami. Publikacja zawiera niezwykle starannie dobrane przepisy, do których dołączone są zdjęcia proponowanych potraw.