Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 23.06.2024
PIELĘGNIARSTWO GERIATRYCZNE GERIATRIA SENIORZY OSOBY STARSZE OPIEKA NAD SENIOREM OPIEKA PIELĘGNIARSKA

Populacja seniorów

25 czerwca 2019

Starzejące społeczeństwo można zaobserwować nie tylko w Polsce, ale na całym świecie. Osoby starsze są bardziej podatne na ostre i przewlekłe problemy zdrowotne, które wynikają z obniżeniem funkcji fizycznych. Prowadzi to do tego, że często zmuszeni są korzystać z usług opieki zdrowotnej. Szacuje się, że ponad połowa osób przyjmowanych do szpitala na leczenie to osoby starsze. Oznacza to, że niezwykle ważna jest edukacja personelu medycznego, jak pracować z seniorami.

W artykule podkreślony został fakt, że starzeje się także grupa zawodowa, jaką są pielęgniarki. Od lat chcą zwrócić uwagę na lukę pokoleniową i jej następstwa. Prowadzone są badania naukowe, które mają wykazać jak duży jest to problem. W tekście autorzy wymieniają cele, jakie powinna spełniać opieka pielęgniarska nad osobami starszymi. Omawiają również różne role, w które wciela się pielęgniarka – wspierająca, edukacyjna, poprawiająca życie i zarządzająca.