Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 04.07.2022
PIELĘGNIARSTWO OGÓLNE POLSKIE PIELĘGNIARSTWO HISTORIA POLSKIEGO PIELĘGNIARSTWA

Polskie pielęgniarstwo przed II wojną światową

8 maja 2011

Najważniejsze osiągnięcia okresu międzywojennego to tworzenie szkół dla pielęgniarek, powstanie Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Zawodowych, wydawanie magazynu „Pielęgniarka Polska”, Ustawa o pielęgniarstwie.