Facebook Pixel Code
Pobrane z: nursing.com.pl | E-mail użytkownika: | Data pobrania: 24.05.2024

Pielęgniarstwo polskie przeżywa bardzo intensywny rozwój, w ostatnich latach coraz więcej pielęgniarek i położnych zdobywa wyższe wykształcenie, coraz więcej pielęgniarek uczestniczy w szkoleniach i kursach, konferencjach oraz działaloności organizacji zawodowych jest to możliwe dzięki zmianom, jakie zachodziły przez ostatnie dekady:powstanie samorządu i uzyskanie samodzielności zawodowej zapisanej w Ustawie, zmiany w kształceniu przed i po dyplomowym i inne.